سفارش خدمات

از حسن انتخاب شما برای دریافت و استفاده از این سامانه خشنودیم.
دغدغه‌ی ما رفع نیازهای سیستماتیک مدارس پیشتازی چون شما است و در این مسیر همواره به توسعه و برآورده‌سازی نیازهای شما به بهترین شیوه می‌اندیشیم. بنابر این توسعه‌ی سامانه جامع راهکارهای نوین مدارس (ERPX همواره و همیشگی خواهد بود.
در این زمینه لازم است چند نکته‌ی مهم را به استحضارتان برسانیم:

روش محاسبه هزینه‌ی خدمات

هر مدرسه در بدو ورود هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌ی «راه‌اندازی سامانه ERPX» جهت موارد مختلفی همچون مشاوره، نیازسنجی، تطبیق روال مدرسه با سامانه، طراحی‌های لازم، آموزش‌های اولیه و... را برای یک بار می‌پردازد و از آن پس به صورت سالیانه جهت تمدید هزینه‌ی «خدمات سامانه ERPX» مبلغی را بر اساس تعداد دانش‌آموزان خود می‌پردازد.
هزینه‌ی هر مدرسه بر اساس تعداد دانش‌آموزانی خواهد بود که در مدرسه ثبت‌نام قطعی کرده‌اند. بنابر این درصورتی‌که شما تعداد دانش‌آموزانتان را بیشتر از واقعیت درج نمایید، هزینه‌ی اضافی در پایان سال محاسبه شده و از مبلغ تمدید قرارداد شما کسر می‌گردد.


گام اول تعداد دانش‌آموزانتان را وارد کنید

پیش‌نیاز محاسبات برای سال تحصیلی 99-1400
تعداد دانش‌آموزان
ماژول های اصلی شامل دانش آموزان ،محتوا و پرسنلی
سه ماژول اصلی و ماژول آزمون آنلاین
سه ماژول اصلی و ماژول ثبت مالی و گزارشات مدیریتی
همه پنج ماژول با تخفیف 25 درصدی برای دو ماژول آخر
عملیات محاسبه
هزینه‌ی «خدمات سامانه ERPX» (به‌ازای هر دانش‌آموز)

گام دوم شروع بفرمایید

محاسبه‌ی هزینه‌ها به ازای تعداد دانش‌آموزان در سال تحصیلی 99-1400
ردیف توضیح مبالغ (تومان)
۱ جمع هزینه «خدمات سامانه ERPX» برای مدرسه (سالیانه)
۲ هزینه‌ی «راه‌اندازی سامانه ERPX» (فقط در سال نخست)
۳ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ قابل پرداخت در سال نخست

گام سوم تمدید بفرمایید

فقط مدارسی که سال 98-99 از سامانه استفاده کرده‌اند، از این جدول استفاده بفرمایند.

محاسبه‌ی هزینه‌ی تمدید خدمات به ازای تعداد دانش‌آموزان در سال تحصیلی 99-1400
ردیف توضیح مبالغ (تومان)
۱ جمع هزینه «خدمات سامانه ERPX» برای مدرسه (سالیانه)
۲ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ قابل پرداخت برای تمدید